Pevnost a tvrdost šroubů

Vlastnosti Pevnostní třída
4,8 5.8 8.8 10.9 12.9
Rm jmenovitá 400 500 800 1000 1200
minimální 420 520 800-830* 1040 1220
Rel jmenovitá 240 400 - - -
minimální 240 420 - - -
Rp0,2 jmenovitá - - 640 900 1080
minimální - - 640-660* 940 1100
HV minimální 120 160 250-255* 320 385
maximální 220 220 320-335* 380 435

 

Nejdůležitější mechanické charakteristiky, které se týkají ocelových šroubů, jsou značeny pomocí dvoumístné číselné kombinace jako v následujícím příkladě:
8:8První číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 zatížené plochy. Pevnost v tahu tedy 8 × 100 = 800 N/mm 2

Číslice na druhé pozici znamená desetinný poměr meze kluzu (dolní mez kluzu R el, respektive smluvní mez kluzu R p 0,2 ) vůči minimální pevnosti v tahu R m :

Násobením těchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm 2. Minimální mez kluzu tedy  8 × 8 × 10 = 640 N/mm 2

 1. U šroubů pevnostní třídy 8.8 s průměrem závitu d<16mm je nutné brát v úvahu normu ISO 898-2 (o zkušební zatížení), jinak hrozí nebezpečí stržení matice nadměrnou silou. /Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice d³12mm/.

...

pevnost a tvdost šrobů

Rm jmenovitá pevnost v tahu (N·mm-2) 1 N = 0,102 Kg
Rel. dolní mez kluzu (N·mm-2) 1 kN = 102 Kg
Rp0,2 smluvní mez kluzu (N·mm-2)
HV tvrdost podle Vickerse
* pro šrouby větší než M16

Označování pevnostních tříd šroubů podle dřívější ČSN a současné ISO (DIN)

ČSN 4D 5D 5S 8G 10K 12K
ISO (DIN) 4.6 5.6 5.8 8.8 10.9 12.9

!! Pevnostní třída 8.8 ,10.9 ,12.9 musí být vždy vyraženana hlavě šroubu !!

Mez kluzu a pevnosti pro šrouby

Materiál 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9
fyb 240 320 300 400 480 640 900  
fub 400 400 500 500 600 800 1000 1220
Tažnost [%] 22 14 20 10 8 12 9 8

fyb ... mez kluzu oceli [MPa] -- fub ... pevnost oceli [MPa]

 

Minimální pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami l >= 2,5 d a pro takové součásti, které nemohou být zkoušeny na tah (např. z důvodu tvaru hlavy).

mez pevnosti v tahu u šroubů v závislosti na teplotě

Třída pevnosti dle DIN Teplota
+20°C +100°C +200°C +250°C +300°C
Pevnost v tahu v N/mm²
5,6 300 270 230 215 195
8,8 640 590 540 510 480
10,9 940 875 790 745 705
12,9 1100 1020 925 875 825

 

 

 • V technické praxi se nejčastěji setkáváme s normalizovanými částmi šroubového spoje, což značně usnadňuje vyměnitelnost jednotlivých dílů spoje. :
 • Šrouby se rozlišují především podle tvaru hlavy, rozměru dříku, závitu a
  jiných detailů
 • Podle tvaru hlavy rozlišujeme:
   Šrouby s šestihrannou hlavou – pro utahování se používají očkové,
  nástrčkové i stranové klíče.
   Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – pro utahování se
  používá nástrčný (imbusový) klíč. Vhodné zejména tam, kde jsou
  malé vzdálenosti mezi šrouby nebo je nutné zahloubení hlavy šroubu
  do spojované součásti.
   Šrouby se zápustnou kuželovou hlavou.
   Šrouby se zaoblenou hlavou – vhodné do dřeva a měkkých materiálů.
   Šrouby s drážkou v hlavě.
   Šrouby zvláštních tvarů.
   Závrtné šrouby
   Stavěcí šrouby
   Šrouby do plechu
   Vruty
 • Druhy šroubů

 • sr
 • Druhy šroubů, matic a podložek

   K nejčastěji používaným normalizovaným maticím patří:
   Šestihranné matice
   Čtyřhranné matice
   Korunové matice
   Uzavřené matice
   Kruhové matice
   Matice zvláštních tvarů
   Normalizované podložky můžeme rozdělit do následujících skupin:
   Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou
   Pružné podložky
   Pojistné podložky
   Podložky pro nosník U nebo I

  Zvláštní skupinu mezi maticemi a podložkami tvoří kruhové matice se
  zářezy pro upínací a stahovací pouzdra KM (ČSN 023630) a
  podložky MB (ČSN 023640).

  mat

  Pevnostní třídy šroubů

  Pevnostní třídy matic

  ptr

  Povolené osové zatížení závěsných šroubů a matic

  pov