Druhy atestů:

 

Druh Popis druhu dokumentu
Česky Obsah dokumentu Dokument potvrzuje

2.1

Prohlášení o schodě
s objednávkou
Prohlášení o schodě s objednávkou Výrobce

2.2

Zkušební zpráva

Prohlášení o schodě
s objednávkou
s uvedením výsledků
zkoušek provedených
na základě
nespecifikované
kontroly
Výrobce

3.1

Inspekční certifikát 3.1
Prohlášení o schodě
s objednávkou
s uvedením výsledků zkoušek provedených
na základě specifikované kontroly
Oprávněný zástupce
výrobce nezávislý
na výrobních útvarech
Inspekční certifikát 3.2
Prohlášení o schodě
s objednávkou
s uvedením výsledků zkoušek provedených
na základě specifikované kontroly
Oprávněný zástupce
výrobce nezávislý
na výrobních útvarech
a buď oprávněný zástupce odběratele nebo inspektor stanovený v úředních předpisech